O mnie

ll

 

Bohaterzy wojenni w mojej rodzinie - drzewo genealogiczne

- zainteresuj się historią swojej rodziny a może trafisz na coś interesującego, co pozwoli Ci być dumnym ze swoich przodków. A może jeszcze odzyskasz dawne rodzinne dobra materialne ? ? ?

Jestem przeciętnym, uczciwym, zwykłym człowiekiem. Staram się trafnie oceniać, co jest złe a co dobre. Boli mnie to, że upłynął już dłuższy okres czasu jak wojska radzieckie opuściły tereny Pomorza Zachodniego i do tej pory nie ma zezwolenia na ujawnianie wszystkich faktów z czasów okupacji niemieckiej, jakie wydarzyły się w takich miejscach, jak niemiecki obóz jeniecki Arnswalde, Rederitz czy  jeniecki obóz dla oficerów Gross Born. Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie stoi pomnik poświęcony bohaterom II Wojny Światowej, na którym między innymi zapisano obóz jeniecki w Gross Born.

Mój dziadek przeżył czynnie dokładnie 5 lat, dwa miesiące i 23 dni w tych obozach. Okres ten zaliczony został przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie do okresu służby nauczycielskiej. O moim dziadku współtowarzysz niedoli, który również przeszedł przez niemiecki obóz dla jeńców, w pamiętniku obozowym tak pisze: ,,W stosunku do Niemców zachowywał się jak przystało na prawego Polaka, obywatela i żołnierza''. Przez Niemców nazywany był ,,Profesorkiem " - mieli do niego szacunek.

Tak jak mój dziadek i ojciec, ja też odziedziczyłam żyłkę twórczą. Jestem ,,sową'' i lubię być aktywna w nocy. Rodzice nazywali mnie nocnym markiem. Mój pomysł powstał w nocy. Szukałam czegoś, co mnie zainspiruje. Wtedy sięgnęłam do historii swoich przodków. Dowiedziałam się, że pochodzę z rodzinny mieszczańskiej a moi krewni odgrywali znaczącą rolę w Gminie Wieliczka i w Krakowie. Zaczęłam drążyć i dowiedziałam się również, że moja rodzina pomagała przeżyć Żydom gehennę okupacji.

Jestem dumna z tamtego pokolenia.

 

Pomagam innym w poszukiwaniu korzeni

Oferujemy także pomoc przy organizacji ewentualnego wynajmu, sprzedaży, zamiany odzyskanych nieruchomości, również gruntowych na skalę Unii Europejskiej.
Oferujemy również pomoc przedsiębiorcom przy rejestracji i ochronie Znaków Towarowych w Alicante w Hiszpanii.

To wszystko zapewni innowacyjne Biuro Pośrednictwa - '' Innowator '', którego jestem właścicielem.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszymi materiałami – w załączeniu ''Opis Przedsięwzięcia'' i ''Oferta Wstępna''.